Arbeidstraining
Leerlingen van de onder- en middenbouw krijgen elke week arbeidstraining om ze voor te bereiden op een stage- en/of werkplek. Tijdens de arbeidstraining ontwikkelen de leerlingen sociale vaardigheden en doen ze ervaring op met werk gerelateerde zaken: langere tijd bezig zijn met een opdracht, samenwerken, nauwkeurigheid, (door)werken zonder toezicht, omgaan met collega’s. Belangrijke vaardigheden om goed te kunnen functioneren op een stage- of werkplek.

Soorten arbeidstraining
De arbeidstraining bestaat in verschillende vormen en vindt plaats in de leerwerkplaats. Leerlingen doen eenvoudig montage- of inpakwerk. Ook werken ze regelmatig mee aan het verzorgen van mailings in opdracht van de afdeling Beheer & Organisatie van IVO Deurne. De leerlingen werken ook aan de zogeheten balie: de receptie van het Sprongcollege. Dan beheren ze het magazijn, delen ze werk uit, houden ze een werkoverzicht bij of doen ze een kwaliteitscontrole.

Tijdens de arbeidstraining maken de leerlingen ook gebruik van de trainingskisten van ZEDEMO, waarmee ze arbeidsvaardigheden kunnen trainen op verschillende terreinen: monteren en demonteren, wegen en inpakken, sorteren, electro-techniek en een lopende band met constructiewerk.