Aanmelding
De aanmelding van nieuwe leerlingen voor de brugklas van het Sprongcollege kan van 9 tot en met 13 maart 2020 via deze pagina.

Bent u het niet eens met het advies, neem dan contact op met de basisschool van uw kind. Bent u het niet eens met de plaatsing bij IVO Deurne, dan kunt u een bezwaar indienen bij de rector.

Toelatingsbeleid
Indien het totaal aantal leerlingen voor schooljaar 2020-2021 groter is dan de maximale capaciteit van onze gebouwen worden de toelatingsregels van toepassing. U vindt deze toelatingsregels onder de button.