Back

Bevorderingsnormen
Onze leerlingen ontvangen tweemaal per jaar een rapport waarin de ontwikkeling van de competenties wordt besproken. Op het praktijkonderwijs beoordelen we de leerlingen niet door middel van cijfers, maar krijgen ze een kwalificatie per competentie: zeer goed, goed, voldoende of onvoldoende.

In de rapporten worden vakgerichte competenties, sociale vaardigheden en stagegerichte competenties meegenomen. Het rapport wordt uitgebreid besproken met de leerling en ouders/verzorgers, hierbij komt ook het individueel ontwikkelingsplan aan bod.

Opstromen vanuit Schakelklas
De bevorderingsnormen waar leerlingen van de Schakelklas aan moeten voldoen als ze willen opstromen naar niveau Basis op het Hub van Doornecollege, vindt u hiernaast.

Als een leerling in de bespreekzone valt beslist de docentenvergadering of een leerling kan opstromen naar Basis of dat een andere optie beter is voor de leerling. De competenties van de leerling zijn daarbij altijd het uitgangspunt.