Back

Vrijwillige ouderbijdrage

We vragen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Met deze vrijwillige bijdrage worden diverse activiteiten bekostigd. Het gaat om activiteiten met veelal een educatief belang; denk aan introductiedagen, sportdagen en excursies. Deelname hieraan is niet verplicht.

De ouderbijdrage is nooit verplicht. Het niet betalen van de ouderbijdrage is geen reden voor uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van onze scholen worden georganiseerd. Voor de ouders die niet willen of kunnen betalen, komen de kosten voor rekening van de school. Als dit te vaak voorkomt, kunnen wij besluiten het aanbod van activiteiten, reizen en excursies aan te passen of activiteiten niet door te laten gaan