Back

Ziekmelden via Magister

Van ouders verwachten we dat zij hun kind voor 8.30 uur ziekmelden. Dit kan op een van de volgende manieren:

  • Via Magister
    Via Magister kunt u een ziekmelding voor diezelfde dag of de dag erna doorgeven. Bij elke dag verlenging dient u opnieuw een melding te doen.
  • Telefonisch: 0493-353420
  • per mail: stuur een mail aan school

In de toetsweek of bij examens dient de leerling altijd telefonisch ziekgemeld te worden, elke dag dat de leerling ziek is.

Afspraak bij huisarts, tandarts, orthodontist
Heeft uw kind een afspraak bij huisarts, tandarts of orthodontist? Geef dit zo snel mogelijk telefonisch door aan de conciërge, of geef een briefje mee aan uw kind.