Back

Ziekmelden via Magister

Van ouders verwachten we dat zij hun kind tussen 08.15 en 08.30 uur ziekmelden. Dit kan op een van de volgende manieren:

  • Telefonisch: 0493-353420
  • per mail: stuur een mail aan school
  • Een ziekmelding voor diezelfde dag kan tot 08.30 uur ook via Magister worden doorgegeven.

In de toetsweek of bij examens dient de leerling altijd telefonisch ziekgemeld te worden, elke dag dat de leerling ziek is.

Afspraak bij huisarts, tandarts, orthodontist
Heeft uw kind een afspraak bij huisarts, tandarts of orthodontist? Geef dit zo snel mogelijk telefonisch door aan de conciërge, of geef een briefje mee aan uw kind.