Back

Individueel ontwikkelingsplan (IOP) en ontwikkelingsperspectief (OPP)
We stellen voor de leerlingen een plan op waarin ze samen met de mentor doelen opstellen waaraan ze in de aankomende periode gaan werken. Deze doelen worden besproken en geëvalueerd in coaching-gesprekken. De leerlingen hebben één à twee keer per maand zo’n individueel gesprek met de mentor.

De leerdoelen kunnen te maken hebben met didactische onderdelen, maar ook met de ontwikkeling van sociale vaardigheden of competenties. Doordat de leerlingen hun eigen doelen opstellen, proberen we ze eigenaar van hun eigen ontwikkeling te maken.

We vinden het belangrijk dat ouders nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van hun zoon of dochter, dus ook bij de totstandkoming en evaluatie van het OPP. Twee keer per jaar worden de uitkomsten van het plan met de ouders besproken in het oudergesprek en vragen we om het document te ondertekenen.