Back

Ons verhaal

Op het Sprongcollege krijgen leerlingen de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. We willen de leerlingen in hun kracht zetten, zodat ze plezier beleven aan het leren en echt kunnen groeien. We vinden het belangrijk dat de leerlingen volledig tot bloei kunnen komen, zichzelf kunnen zijn en zich ontwikkelen tot een goede burger van deze maatschappij.

‘Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?’ Samen met de leerlingen zoeken we antwoorden op deze vragen en stellen we een persoonlijk programma op dat aansluit bij hun mogelijkheden en talenten. Het ontwikkelen van vaardigheden staat daarbij centraal, zodat ze zo goed als mogelijk zijn voorbereid op een plaats in de maatschappij: zelfstandig werken, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen. Maar ook praktische vaardigheden als koken, persoonlijke verzorging en omgaan met formulieren krijgen veel aandacht in ons onderwijs, zoveel mogelijk in de vorm van praktische lessen.

Dagstart

Met een goed gevoel van start

De leerlingen starten de dag in het stamlokaal met de eigen mentor. Ze spelen een spelletje en bespreken ondertussen zaken die de leerlingen bezighouden. Dat kan over het nieuws gaan, maar ook over alledaagse gebeurtenissen kan gepraat worden. Het biedt de leerlingen een moment van rust aan het begin van de schooldag.

Tijdens de dagstart stellen de leerlingen samen met de mentor doelen op waar ze die dag aan willen werken. ‘Op tijd bij de les zijn na een pauze’,  ‘goed samenwerken bij de kookopdracht.’ Dat helpt ze de dag door. Aan het einde van de schooldag is er de afsluiting, waarin wordt teruggekeken op de dag en de doelen worden besproken. Het helpt de leerlingen in de ontwikkeling van vaardigheden en om met een goed gevoel terug naar huis te gaan.

Praktijkonderwijs

Leren door te doen

Onze leerlingen leren door te doen, door praktisch bezig te zijn. Op school leren ze koken, tuinieren en huishoudelijke taken, en ze gaan op werkbezoeken en stages. Daar leren ze ontzettend veel. Ze maken kennis met een beroep, ontwikkelen sociale vaardigheden en leren werken binnen een bedrijf.

Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de behoeften en wensen van onze leerlingen, zodat ze kunnen doen wat ze leuk vinden en het zich echt toe-eigenen. Dat vinden wij mooi om te zien; als ze plezier beleven in het werk dat ze doen en ze ontwikkeling zien in de vaardigheden die horen bij werken en voor jezelf zorgen. Daar is het ons om te doen, met als uiteindelijk doel doorstroming richting een werkplek.

Gezonde school

Groenten uit eigen moestuin

Een gezonde leefstijl draagt bij aan het algehele welbevinden van onze leerlingen en stimuleert de verdere ontwikkeling. Daarom besteden wij veel aandacht aan gezonde voeding en voldoende beweging. Twee keer per week kunnen leerlingen een gezonde kantinehap kopen voor 50 cent.

Leerlingen kweken in de schooltuin groenten en fruit. Deze bereiden ze in de kooklessen en in de kantine. In de kantine kunnen leerlingen kiezen uit een gezond en lekker assortiment, gebaseerd op de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Vanaf 2011 ontvangen wij elk jaar een Gouden Schoolkantine Schaal. Sinds 2015 zijn wij een Gezonde School voor het deelcertificaat Voeding. Wij besteden niet alleen aandacht aan sport en bewegen in de lessen lichamelijk opvoeding, ook tijdens de wekelijkse keuzewerktijd mogen leerlingen altijd kiezen voor sport. Vanaf 2018 zijn wij dan ook nog een Gezonde School voor het deelcertificaat Bewegen en Sport.

Onze historie

Het Sprongcollege is in 2003 opgericht als school voor praktijkonderwijs met de insteek om binnen IVO Deurne een zo breed mogelijk onderwijsaanbod te creëren. Vanaf de start is de school onderdeel van IVO Deurne, samen met het Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege en Peellandcollege. Vanaf 2012 heeft De Sprong een intensieve samenwerking met de Antoon van Dijkschool, met als resultaat de opzet van een integratieklas. Leerlingen die voorheen naar het VSO gingen kunnen nu thuis-nabij naar de integratieklas.

Heette de school bij de oprichting De Sprong, sinds 2019 is de naam gewijzigd in Sprongcollege, omdat de leerlingen aangaven zich hier prettiger bij te voelen. We zijn een kleinschalige school, waardoor iedereen elkaar kent en we veel individuele aandacht kunnen geven aan onze leerlingen. Ze krijgen een lesprogramma dat is afgestemd op hun eigen mogelijkheden, met intensieve begeleiding. Na het afronden van het praktijkonderwijs ontvangen de leerlingen een diploma.

Steun van het ESF

Het Sprongcollege krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.