Back

(Interne) stages
Stage is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs en de grote meerwaarde van praktijkonderwijs, omdat de leerlingen hier ontzettend veel vaardigheden ontwikkelen.  Ze leren beroepsgerichte competenties, samenwerken met collega’s en ontdekken de wereld buiten school. De leerlingen volgen in het tweede leerjaar een interne stage (stage binnen school) en gaan voor de eerste keer op snuffelstage en sluiten de schoolloopbaan af met een plaatsingsstage, met als uiteindelijk doel een arbeidsovereenkomst. 

Snuffelstage
Tijdens de snuffelstages maken leerlingen kennis met verschillende beroepen en werksituaties, zodat ze kunnen ontdekken in welke beroepsrichting ze zich verder willen ontwikkelen. De leerlingen gaan tijdens de snuffelstages bij drie verschillende bedrijven een kijkje nemen, waarbij ze onder meer oefenen met werknemersvaardigheden, zoals kennismaken, vragen stellen en afspraken maken en nakomen. De snuffelstages vinden plaats in januari en februari.

Beroepsoriënterende stage
In de beroepsoriënterende stage wennen de leerlingen aan het arbeidsproces en ontwikkelen ze beroepsgerichte vaardigheden. De stageplek is altijd afgestemd op de wensen, het niveau en de mogelijkheden van de leerling. Ze worden geholpen door een persoonlijke begeleider en gestimuleerd en ondersteund in het ontwikkelen van beroepsgerichte vaardigheden, zoals zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en de omgang met collega’s. De beroepsoriënterende stage duurt tien weken (drie dagen per week) in april, mei en juni.

Vervolg beroepsoriënterende stage / plaatsingsstage
De leerlingen ontwikkelen tijdens de stage specifieke beroepsvaardigheden en voeren zoveel mogelijk reguliere taken uit binnen het stagebedrijf. Ze functioneren als een volwaardig werknemer, zover als mogelijk. Het uiteindelijke doel van de plaatsingsstage is een dienstverband voor de leerling. Het is afhankelijk van de mogelijkheden van een leerling of het doel bereikt wordt. De stage duurt het gehele schooljaar (leerjaar 4: drie dagen per week, leerjaar 5: vier dagen per week).