Back

In ons onderwijs staan altijd de vaardigheden van de leerlingen centraal, niet de vakinhoudelijke kennis. De helft van de lesuren besteden wij aan praktijklessen, waarin de leerlingen praktische vaardigheden op onder meer het gebied van koken, klussen en dienstverlening ontwikkelen. De ontwikkeling van sociale vaardigheden speelt daarin ook een belangrijke rol.

Het doel van ons onderwijs is om de leerlingen voor te bereiden op een passende plek in de maatschappij, met als belangrijkste doelen:

  • vergroting van de praktische vaardigheden;
  • bevordering van de sociale redzaamheid en zelfstandigheid;
  • voorbereiding op werk;
  • zelfredzaamheid op het gebied van wonen en vrijetijdsbesteding.

Ons onderwijs is opgesplitst in drie verschillende groepen, ieder met zijn eigen speerpunten en kenmerken. Klik hiernaast voor meer informatie over de verschillende groepen.

Teamleiders
Op onze school hebben wij twee teamleiders, die samen met de mentoren en een aantal vakdocenten de visie van onze school richting geven:
mevr. M. Verhaegh
mevr. K. Schuurmans