Back

Lestijden
Op het Sprongcollege hebben wij onderstaande dagindeling.

Lesuur Tijden
Dagstart 08.30 – 09.20 Pro 1, 2 en integratieklas
1 08.30 – 09.20
2 09.20 – 10.10
Eerste pauze 10.10 – 10.25
3 10.25 – 11.15
4 11.15 – 12.05
Tweede pauze 12.05 – 12.35
5 12.35 – 13.25
6 13.25 – 14.15
Dagafsluiting 14.15 – 14.30 Pro 1, 2, en integratieklas
Derde pauze 14.15 – 14.30
Coaching 14.30 – 14.45 Pro 1, 2 en integratieklas
7 14.30 – 15.20
8 15.20 – 16.10
  • Dagstart; de leerlingen beginnen de dag samen met de mentor in het stamlokaal. Daar spelen ze een spelletje en praten ze over gebeurtenissen of nieuwtjes. Ook maken ze met de mentor doelen voor die dag.
  • Dagafsluiting; een moment waarop de leerlingen samen met de mentor terugkijken of de dag. Ze bespreken wat er gebeurd is op school en kijken naar de persoonlijke leerdoelen van die dag.
  • Coaching; tijdens de coachingsgesprekken kijken de leerlingen samen met de mentor naar de persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling van competenties. Een leerling heeft vier coachingsgesprekken per jaar.