Back

Lessentabellen
Op deze pagina staan de lessentabellen met alle vakken die op onze school worden gegeven, uitgesplitst per leerjaar en onderwijsniveau.

Voorbehoud keuzevakken
De directie kan beslissen om een vak niet aan te bieden, indien bij de definitieve sectorkeuze blijkt dat te weinig leerlingen belangstelling hebben om dit vak te volgen. Een vak dat in het derde leerjaar van Mavo is gevolgd door leerlingen, wordt altijd tot en met het examenjaar gegeven.

Klik hieronder voor de verschillende lessentabellen, uitgesplitst per richting en leerjaar.