Back

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
We zijn in het schooljaar 2015-2016 gestart met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) voor leerlingen van Mavo 3: ‘ondernemerschap in je loopbaan’. Het LOB-traject helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, zodat ze goed zijn voorbereid op een vervolgopleiding.

Wij willen de leerlingen niet alleen vakinhoudelijke kennis meegeven, maar ook ondernemende vaardigheden, zodat ze kansen voor zichzelf kunnen creëren binnen hun werk of opleiding. Essentieel in een constant veranderende maatschappij.

Decaan
De decaan biedt leerlingen begeleiding in het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. De decaan onderhoudt goede interne en externe contacten met onder meer vervolgopleidingen en kan daardoor informatie geven over de keuze van profielen en de doorstroommogelijkheden naar ROC en AOC. Leerlingen kunnen ook bij decaan terecht voor actuele informatie over open dagen en aanmeldingsprocedures van vervolgopleidingen. De decaan van het Alfrinkcollege is mevrouw M. van Lieshout: lht@ivo-deurne.nl

De leerlingen krijgen vanaf het eerste leerjaar een gericht programma aangeboden om tot een goede profielkeuze te komen. Een scholen- en beroepenmarkt binnen de eigen deelschool is daarvan een belangrijk onderdeel.

Wil je eerst zelf op onderzoek naar een leuke vervolgstudie? Klik hier