Back

Nieuwe naam: Sprongcollege

Onze school draagt voortaan de naam Sprongcollege, mede op verzoek van onze leerlingen. Met de toevoeging ‘college’ – net als de andere scholen van IVO Deurne – horen we er helemaal bij, vinden zij. De nieuwe naam doet recht aan de talenten van onze leerlingen: leergierig en ontdekkend.

Ook krijgen onze leerlingen van het praktijkonderwijs vanaf dit schooljaar een diploma in plaats van een certificaat. De benaming Sprongcollege sluit perfect aan op deze verandering. Met een diploma op zak kunnen onze leerlingen met trots en vertrouwen hun plaats vinden in de maatschappij. Zo krijgt het praktijkonderwijs een podium dat het verdient. Het is een bijzonder mooie onderwijsvorm, waar we met recht trots op mogen zijn.

Wij willen u uitnodigen om op 20 augustus a.s. om 11.30 uur aanwezig te zijn bij de feestelijke onthulling van het Sprongcollege. Met onze leerlingen, ouders en medewerkers toasten wij op onze nieuwe naam en vernieuwde logo.