Back

Stichting leergeld
De Stichting Leergeld voorkomt dat schoolgaande kinderen uit zogeheten minimagezinnen niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op school en daarbuiten. De organisatie levert bijdrages aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur, maar ook aan schoolreisjes, excursies en de aanschaf van een fiets of computer.

Leergeldondersteuning is enkel voor kinderen van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers een relatief laag inkomen hebben. Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning moeten de ouders woonachting zijn in de gemeente Deurne. Wilt u in contact komen met Stichting Leergeld? De stichting is op dinsdagochtend bereikbaar tussen 9.00 uur en 11.30 uur, via tel. 0628137224 of e-mail: info@leergelddeurne.nl. Aanvragen worden in zeer grote vertrouwelijkheid behandeld. Meer informatie kunt u vinden op www.leergelddeurne.nl.

Bent u woonachtig buiten de gemeente Deurne, dan kunt u terecht bij de Stichting Leergeld in uw eigen woonplaats.

Ondersteuningsfonds
Wij beschikken over een ondersteuningsfonds voor ouders/verzorgers die activiteiten uit de lijst ouderbijdrage niet (volledig) zelf kunnen betalen. Zij kunnen een beroep doen op dit fonds. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, dienen de ouders/verzorgers zich te melden bij Stichting Leergeld. Zij voeren een inkomenstoets uit om te bepalen of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit het fonds. Lees alle informatie over het ondersteuningsfonds.