Back
Burgerschap

Burgerschapsweek: jezelf zijn

Jezelf kunnen zijn is het belangrijkste dat er is. Bij ons op school willen we dan ook dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. In de week van 11 oktober brachten we dat extra onder de aandacht.

Jezelf zijn op school
Het schooljaar is op gang gekomen en iedereen begint zijn draai te vinden. Je draai vinden kan alleen als je voelt dat je jezelf mag zijn. Tijdens de themaweek ‘jezelf zijn’ waren er allerlei momenten waarop we dit onder de aandacht brachten. Dat startte met de internationale Coming Out Day op maandag 11 oktober, er hangen posters in de scholen en tijdens de lessen kwam het onderwerp nadrukkelijk aan de orde.

Burgerschap
De themaweek ‘jezelf zijn’ is één van de drie themaweken die ons burgerschapsteam dit jaar organiseert. De week voor de kerst is het thema ‘we delen met elkaar’ aan de beurt en direct na de meivakantie is het thema ‘vrijheid en democratie’.

Burgerschap in het Nederlandse onderwijs
Burgerschap krijgt op scholen een steeds belangrijkere rol. De overheid stimuleert dit omdat zij het in belangrijk vinden dat we met elkaar de verbinding zoeken en dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij.

Filmpje!