Back

Subsidie voor extra kansen

Scholen voor Praktijkonderwijs krijgen extra subsidie voor de begeleiding van leerlingen naar werk of vervolgonderwijs. Een deel van deze subsidie komt vanuit de regeling Impuls Baankansen, en is bestemd voor leerlingen van praktijkonderwijs voor stagebegeleiding/coaching, het volgen van speciale branchecursussen en praktijkvakken. Op Sprongcollege wordt ons deel van deze subsidie ingezet voor passende trajecten voor leerlingen om het T-rijbewijs te halen of om het Entree-traject te bekostigen (opstap naar het mbo). Fijn dat onze leerlingen hierdoor extra kansen krijgen!